POLÍTICA DE PRIVACITAT

TITULAR DEL WEB
Denominació social: EXPERIENCE GAUDI – MOSAICCOS SL
CIF: B67562033
Domicili social: C / Assaonadors, 10, Barcelona – Espanya
Activitat social: Esdeveniments culturals, Esdeveniments corporatius, Artesania
Correu electrònic: [email protected]
Finalitat de lloc web: Informar d’activitats de turisme i oci
Pàgines de Speeddating GAUDÍ: speeddatinggaudi.com
Protecció de dades personals
Responsable de l’tractament
Dades de contacte de l’responsable: Angelika Heinbach, email de contacte [email protected]

TEUS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES
Com exercitar els teus drets: Pots dirigir una comunicació per escrit a el domicili social de Speeddating GAUDÍ oa l’adreça de correu electrònic indicat a l’encapçalament d’aquest avís legal, incloent en ambdós casos fotocòpia de l’DNI o un altre document identificatiu similar, per a sol·licitar a l’exercici de els drets següents:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podràs preguntar a Speeddating GAUDÍ si aquesta empresa està tractant les teves dades.
Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes).
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per Speeddating GAUDÍ per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret a oposar-te a el tractament: Speeddating GAUDÍ deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra firma, Speeddating Gaudís et facilitarà la portabilitat de les teves dades a el nou responsable.
Dret a l’esborrat de les dades: i llevat imperatiu legal s’esborraran després la teva confirmació.
Models, formularis i més informació sobre els teus drets: Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què Speeddating GAUDÍ està manejant les teves dades, pots adreçar les teves reclamacions a el responsable de seguretat de Speeddating GAUDÍ (indicat a dalt) oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui , sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d’Espanya.

Dret a l’oblit i accés a les teves dades personals
En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i / o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el lloc web. Només has d’enviar un correu electrònic a [email protected] i sol·licitar-ho.

Conservació de les dades
Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. Dades dels clients de la botiga online: El període de conservació de les dades personals variarà en funció de el servei que el client contracti a la nostra botiga online. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins:

4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …);
5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
10 anys: Art. 25 Llei de prevenció de l’Blanqueig de Capitals i Finançament de l’Terrorisme.
Dades dels subscriptors a l’feed per e-mail: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Secret i seguretat de les dades
Speeddating GAUDÍ es compromet en la utilització de les dades, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través dels formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que està posada a el dia i és exacta. A més has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Speeddating GAUDÍ com a titular de speeddating.com.com, oa tercers amb motiu de la utilització d’aquest.

Bretxes de seguretat
Speeddating GAUDÍ adopta mesures de seguretat raona